OCHRANA EKOSYSTÉMU

img-eko-ochrana

Medzi hlavné posolstvá našej spoločnosti patrí environmentálna ochrana. Pokrok v priemysle, technike a iných odvetviach si vyžiadal nové typy odpadu, čo zaťažilo naše životné prostredie. Rozsah znečisťovania Zeme sa ťažko meria i kontroluje. Príroda si neporadí bez našej pomoci. Ochrana je preto každým dňom dôležitejšia, pokiaľ má život na Zemi dlhodobo pokračovať. My práce vykonávame v harmónií s prírodou, poctivo a efektne. Našou prioritou je obmedzovať, odstraňovať a predchádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia. V plnom rozsahu dodržiavame legislatívne opatrenie SR – Zákon č. 17/1992 Zb.z. a EÚ.